บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)

ราคาค่าบริการ

ต้นทางกรุงเทพ

ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ)ราคากิโลกรัมละราคาขั้นต่ำ
กรุงเทพฯ4100
ภาคกลาง
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง4150
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี4.5150
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ 4.5150
ภาคใต้
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี 5.5200
โซนพิเศษ
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา 7.5250
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง 9.5500

ต้นทางภาคกลาง

ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ)ราคากิโลกรัมละราคาขั้นต่ำ
กรุงเทพฯ4120
ภาคกลาง
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง4150
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี6.5150
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ 6.5150
ภาคใต้
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี 7.5200
โซนพิเศษ
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา 8250
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง 9.5500

ต้นทางภาคเหนือ

ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ)ราคากิโลกรัมละราคาขั้นต่ำ
กรุงเทพฯ4.5120
ภาคกลาง
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง6.5150
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี4120
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ 6.5150
ภาคใต้
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี 7.5200
โซนพิเศษ
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา 8250
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง 10500

ต้นทางภาคอีสาน

ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ)ราคากิโลกรัมละราคาขั้นต่ำ
กรุงเทพฯ4.5120
ภาคกลาง
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง6.5150
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี6.5150
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ 4120
ภาคใต้
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี 7.5200
โซนพิเศษ
แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา 8250
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง 10500

ต้นทางภาคใต้

ปลายทาง(ถึงที่อยู่ผู้รับ)ราคากิโลกรัมละราคาขั้นต่ำ
กรุงเทพฯ5.5120
ภาคกลาง
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทราสาคร, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง6.5150
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่,ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี7.5200
ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, บึงกาฬ 7.5200
ภาคใต้
กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฏร์ธานี 4120
โซนพิเศษ
แม่ฮ่องสอน10500
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะช้าง 7350

หมายเหตุ

รับสินค้าเองที่สาขาลด 50 สตางค์/กก.
ต่างอำเภอคิดค่าบริการเพิ่ม กิโลกรัมละ 1 บาท หรือ ตามระยะทาง
น้ำหนักจริงเกิน 70 กก. / น้ำหนักปริมาตรเกิน 150 กก. คิดค่าบริการเพิ่ม กก.ละ 1บาท ต่อชิ้น
กรณีสินค้ายาวเกิน 2.30 เมตร ราคาคุณ 1.5 เท่า รับเองที่ Hub เท่านั้น
เกาะอื่นๆ คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/บิล น้ำหนักจริงไม่เกิน 50 กก. หรือ น้ำหนักปริมาตร ไม่เกิน 150 กิโลกรัม
คิดราคาจากพื้นที่ๆส่ง

เราพร้อมส่งพัสดุของคุณให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

เรียกใช้ได้ทุกวัน มีรถให้บริการหลายประเภท ที่พร้อมให้บริการ