ประกาศ : โครงการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 4 ล้อ (รถกระบะไฟฟ้าตอนเดียว) จำนวน 19 คัน

ด้วยบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะ …

ประกาศ : โครงการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 4 ล้อ (รถกระบะไฟฟ้าตอนเดียว) จำนวน 19 คัน Read More »

ประกาศ : โครงการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 28 คัน

ด้วยบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะ …

ประกาศ : โครงการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 28 คัน Read More »