ประมวลภาพพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก TPL First Trading Day

กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2566 : ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL ได้จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (First Trading Day) โดยมีภาพบรรยากาศในงานดังนี้