ประมวลภาพพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง Underwriter และงาน TPL Roadshow Online

กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2566 : ที่ห้อง 601-602 อาคาร B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL ได้จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และงาน TPL Roadshow Online เพื่อนำเสนอข้อมูลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมีภาพบรรยากาศในงานดังนี้ (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

รับชม TPL Roadshow Online ย้อนหลัง