เนื่องด้วยวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทางบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทางบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ (CSR) ”คืนกำไร สร้างสุขสู่สังคม” โดย น.ส วมินทร์อร จีนะวิจารณะ เป็นตัวแทนมอบผ้า ปูเตียงแลปลอกหมอน จำนวน 70 ชุด ให้แก่ ”ศูนย์พักคอย ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” อบต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ